Art. 86. Partea responsabilă civilmente

Persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces este parte în procesul penal şi se numeşte parte responsabilă civilmente. [art. 24 alin. 3 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Textele de lege criticate, care definesc una dintre părţile ... Vezi mai mult
Textele de lege criticate, care definesc una dintre părţile din procesul penal, şi anume partea responsabilă civilmente, respectiv instituie răspunderea ... Click pentru abonare