Art. 445. Prezenţa părţilor şi a procurorului

(1) Judecarea recursului în casaţie admis în principiu se face cu citarea părţilor. Dispoziţiile art. 90 şi art. 93 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.
(2) Participarea procurorului la judecarea recursului în casaţie este obligatorie. [art. 38511 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Curtea, analizând excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 385 ... Vezi mai mult
Curtea, analizând excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 385 ind. 11 C.proc.pen. din 1968 raportat la prevederile constituționale privind principiul ... Click pentru abonare