Art. 342. Obiectul procedurii în camera preliminară

Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. [art. 300 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Curtea reţine că ceea ce a determinat ridicarea excepţiei ... Vezi mai mult
Curtea reţine că ceea ce a determinat ridicarea excepţiei este faptul că, în opinia autoarei, în cauză, DLAF şi-a depăşit ... Click pentru abonare