Art. 552. Rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de apel şi a hotărârii pronunţate în calea de atac a contestaţiei

(1) Hotărârea instanţei de apel rămâne definitivă la data pronunţării acesteia, atunci când apelul a fost admis şi procesul a luat sfârşit în faţa instanţei de apel.
(2) Hotărârea pronunţată în calea de atac a contestaţiei rămâne definitivă la data pronunţării acesteia, atunci când contestaţia a fost admisă şi procesul a luat sfârşit în faţa instanţei care o judecă. [art. 4161 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Dispozițiile art. 552 C.proc.pen. au fost supuse controlului de ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 552 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate, Curtea respingând, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate din perspectiva criticilor ... Click pentru abonare