Art. 301. Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obţinut un folos patrimonial pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică pe o perioadă de 3 ani.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazurile în care actul sau decizia se referă la următoarele situaţii:
a) emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative;
b) exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligaţii impuse de lege, cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de aceasta. [art. 2531 C.pen. 1969]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Potrivit legii penale, noţiunile de „funcţionar public” şi „funcţionar” ... Vezi mai mult
Potrivit legii penale, noţiunile de „funcţionar public” şi „funcţionar” au un înţeles mai larg decât în dreptul administrativ, datorită atât ... Click pentru abonare