Art. 135. Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice

(1) Persoana juridică, cu excepţia statului şi a autorităţilor publice, răspunde penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice.
(2) Instituţiile publice nu răspund penal pentru infracţiunile săvârşite în exercitarea unei activităţi ce nu poate face obiectul domeniului privat.
(3) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârşirea aceleiaşi fapte. [art. 191 C.pen. 1969]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

În ceea ce priveşte consiliul local, prin decizia precitată, ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte consiliul local, prin decizia precitată, Curtea a reţinut că acesta nu are personalitate juridică şi, prin ... Click pentru abonare