Art. 510. Inculpaţii minori cu majori

(1) Când în aceeaşi cauză sunt mai mulţi inculpaţi, dintre care unii minori şi alţii majori, şi nu este posibilă disjungerea, judecata are loc potrivit dispoziţiilor art. 507 alin. (1) şi după procedura obişnuită.
(2) Cu privire la inculpaţii minori din aceste cauze se aplică dispoziţiile referitoare la procedura în cauzele cu infractori minori. [art. 486 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Dispozițiile art. 486 C.proc.pen. din 1968 au fost supuse ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 486 C.proc.pen. din 1968 au fost supuse controlului de constituționalitate, apreciindu-se că prevederile criticate nu îi protejează pe ... Click pentru abonare