Art. 198. Mijloacele de probă scrise

(1) Înscrisurile pot servi ca mijloace de probă, dacă, din conţinutul lor, rezultă fapte sau împrejurări de natură să contribuie la aflarea adevărului.
(2) Procesul-verbal ce cuprinde constatările personale ale organului de urmărire penală sau ale instanţei de judecată este mijloc de probă. Procesele-verbale întocmite de organele prevăzute la art. 61 alin. (1) lit. a)-c) constituie acte de sesizare a organului de urmărire penală şi nu au valoarea unor constatări de specialitate în procesul penal. [art. 89-90 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Dispozițiile art. 198 C.proc.pen. își au corespondent în reglementarea ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 198 C.proc.pen. își au corespondent în reglementarea anterioară (art. 89 și art. 90 C.proc.pen.). Curtea Constituțională a analizat ... Click pentru abonare