Art. 508. Persoanele chemate la judecarea minorilor

(1) La judecarea cauzei se citează serviciul de probaţiune, părinţii minorului sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul.
(2) Persoanele arătate la alin. (1) au dreptul şi îndatorirea să dea lămuriri, să formuleze cereri şi să prezinte propuneri în privinţa măsurilor ce ar urma să fie luate.
(3) Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică judecarea cauzei.
(4) Dacă niciuna dintre persoanele prevăzute la alin. (1) nu a putut fi găsită ori prezenţa acesteia ar afecta interesul superior al minorului sau desfăşurarea procesului penal, citarea se va face către un alt adult corespunzător care este desemnat de minor şi acceptat în această calitate de organul judiciar.
(5) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult conform alin. (4) sau adultul desemnat nu este acceptat de organul judiciar, citarea se va face către o altă persoană aleasă de organul judiciar, ţinând seama de interesul superior al minorului.
(6) În cazul în care circumstanţele de la alin. (4) sau (5) încetează, citarea se va face potrivit alin. (1). [art. 484 alin. 2-4 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Minorii se află într-o situaţie juridică diferită, dată chiar ... Vezi mai mult
Minorii se află într-o situaţie juridică diferită, dată chiar de starea lor de minoritate, ceea ce justifică existenţa unui tratament ... Click pentru abonare