Art. 86. Partea responsabilă civilmente

Persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces este parte în procesul penal şi se numeşte parte responsabilă civilmente. [art. 24 alin. 3 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

În fapt, în cauză, instanţa de judecată a respins ... Vezi mai mult
În fapt, în cauză, instanţa de judecată a respins ca neîntemeiată cererea inculpaţilor privind introducerea în cauză, în calitate de ... Click pentru abonare