Art. 35. Competenţa judecătoriei

(1) Judecătoria judecă în primă instanţă toate infracţiunile, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe.
(2) Judecătoria soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege. [art. 25 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Orice acuzaţie în materie penală îndreptată împotriva unui justiţiabil ... Vezi mai mult
Orice acuzaţie în materie penală îndreptată împotriva unui justiţiabil trebuie dedusă judecăţii în faţa unui tribunal imparţial şi independent, iar ... Click pentru abonare