Art. 116. Obiectul şi limitele declaraţiei martorului

(1) Martorul este audiat asupra unor fapte sau împrejurări de fapt care constituie obiectul probaţiunii în cauza în care a fost citat.
(2) Audierea martorului poate fi extinsă asupra tuturor împrejurărilor necesare pentru verificarea credibilităţii sale.
(3) Nu pot face obiectul declaraţiei martorului acele fapte sau împrejurări al căror secret ori confidenţialitate poate fi opusă prin lege organelor judiciare.
(4) Faptele sau împrejurările prevăzute la alin. (3) pot face obiectul declaraţiei martorului atunci când autoritatea competentă sau persoana îndreptăţită îşi exprimă acordul în acest sens sau atunci când există o altă cauză legală de înlăturare a obligaţiei de a păstra secretul sau confidenţialitatea. [art. 79 alin. 1 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Critica vizează dispoziţiile art. 116 alin. (2 ind. 1), ... Vezi mai mult
Critica vizează dispoziţiile art. 116 alin. (2 ind. 1), respectiv extinderea dreptului la tăcere şi cu privire la martori, deşi ... Click pentru abonare