Art. 1811. Obiectul constatării şi raportul de constatare

(1) Organul de urmărire penală stabileşte prin ordonanţă obiectul constatării, întrebările la care trebuie să răspundă specialistul şi termenul în care urmează a fi efectuată lucrarea.
(2) Raportul de constatare cuprinde descrierea operaţiilor efectuate de specialist, a metodelor, programelor şi echipamentelor utilizate şi concluziile constatării. [art. 113, art. 115 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

În cadrul controlului a priori, Curtea Constituțională a analizat ... Vezi mai mult
În cadrul controlului a priori, Curtea Constituțională a analizat constituționalitatea modificării art. 181 ind. 1 C.proc.pen. cu un nou alineat, ... Click pentru abonare