Art. 145. Informarea persoanei supravegheate

(1) În cel mult 10 zile de la încetarea măsurii de supraveghere tehnică, procurorul informează în scris pe fiecare persoană supravegheată despre măsura de supraveghere tehnică ce a fost dispusă în privinţa sa.
(2) În termen de 20 de zile de la primirea informării scrise prevăzute la alin. (1), persoana supravegheată are dreptul de a solicita procurorului să îi aducă la cunoştinţă conţinutul proceselor verbale în care sunt consemnate activităţile de supraveghere tehnică efectuate, precum şi să îi asigure ascultarea convorbirilor, comunicărilor sau conversaţiilor ori vizionarea imaginilor rezultate din activitatea de supraveghere tehnică.
(3) Procurorul poate să amâne motivat, cel mai târziu până la rezolvarea cauzei, efectuarea informării scrise sau prezentarea conţinutului suporturilor pe care sunt stocate activităţile de supraveghere tehnică ori a proceselor-verbale de redare, dacă aceasta ar putea conduce la:
a) perturbarea sau periclitarea bunei desfăşurări a urmăririi penale în cauză;
b) punerea în pericol a siguranţei victimei, a martorilor sau a membrilor familiilor acestora;
c) dificultăţi în supravegherea tehnică asupra altor persoane implicate în cauză. [art. 913 alin. 4 și 5 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Critica vizează dispoziţiile art. 145 alin. (1) din cod, ... Vezi mai mult
Critica vizează dispoziţiile art. 145 alin. (1) din cod, autorii sesizării susţinând că dispoziţia criticată încalcă prevederile art. 1 alin. ... Click pentru abonare