Art. 63. Dispoziţii comune

(1) Dispoziţiile prevăzute la art. 41-46, 48 şi art. 50 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi în cursul urmăririi penale.
(2) Prevederile art. 44 alin. (2) nu se aplică în faza de urmărire penală.
(3) Urmărirea penală a infracţiunilor săvârşite în condiţiile prevăzute la art. 41 se efectuează de către organul de urmărire penală din circumscripţia instanţei competente să judece cauza, dacă legea nu dispune altfel.
(4) Conflictul de competenţă dintre 2 sau mai mulţi procurori se rezolvă de către procurorul ierarhic superior comun acestora. Când conflictul se iveşte între două sau mai multe organe de cercetare penală, competenţa se stabileşte de către procurorul care exercită supravegherea activităţii de cercetare penală a acestor organe. În cazul în care procurorul nu exercită supravegherea activităţii tuturor organelor de cercetare penală între care s-a ivit conflictul, competenţa se stabileşte de către prim-procurorul parchetului în circumscripţia căruia se află organele de cercetare penală. [art. 45 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Prin DCC nr. 380/2021, Curtea Constituțională, cu majoritate, a ... Vezi mai mult
Prin DCC nr. 380/2021, Curtea Constituțională, cu majoritate, a decis că dispozițiile art. 11 alin. 3 din OUG nr. 78/2016 ... Click pentru abonare