Art. 89. Asistenţa juridică a suspectului sau a inculpatului

(1) Suspectul sau inculpatul are dreptul să fie asistat de unul ori de mai mulţi avocaţi în tot cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară şi al judecăţii, iar organele judiciare sunt obligate să îi aducă la cunoştinţă acest drept. Asistenţa juridică este asigurată atunci când cel puţin unul dintre avocaţi este prezent.
(2) Persoana reţinută sau arestată are dreptul să ia contact cu avocatul, asigurându-i-se confidenţialitatea comunicărilor, cu respectarea măsurilor necesare de supraveghere vizuală, de pază şi securitate, fără să fie interceptată sau înregistrată convorbirea dintre ei. Probele obţinute cu încălcarea prezentului alineat se exclud. [art. 171 alin. 1, art. 172 alin. 4 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Este adevărat că în procedura soluţionării cererii de revizuire, ... Vezi mai mult
Este adevărat că în procedura soluţionării cererii de revizuire, cu ocazia analizei admisibilităţii acesteia în principiu, dispoziţiile Codului de procedură ... Click pentru abonare