Art. 541. Acţiunea pentru repararea pagubei

(1) Acţiunea pentru repararea pagubei poate fi pornită de persoana îndreptăţită, potrivit art. 538-5391, iar după moartea acesteia poate fi continuată sau pornită de către persoanele care se aflau în întreţinerea sa la data decesului.
(2) Acţiunea poate fi introdusă în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată, a ordonanţei sau, după caz, a încheierilor organelor judiciare prin care s-a constatat eroarea judiciară, privarea nelegală sau injustă de libertate, respectiv caracterul nelegal al măsurii de supraveghere tehnică.
(3) Pentru obţinerea reparării pagubei, persoana îndreptăţită se poate adresa tribunalului în a cărei circumscripţie domiciliază, chemând în judecată civilă statul, care este citat prin Ministerul Finanţelor Publice.
(4) Acţiunea este scutită de taxa judiciară de timbru. [art. 506 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Prin decizia nr. 284 din 9 iunie 2020, Curtea ... Vezi mai mult
Prin decizia nr. 284 din 9 iunie 2020, Curtea a respins excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (3) ... Click pentru abonare