Art. 533. Soluţionarea cererii

(1) La termenul fixat, în şedinţă nepublică, instanţa ascultă persoanele citate prezente, concluziile procurorului şi ale petiţionarului şi verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru admiterea reabilitării.
(2) Dacă înainte de soluţionarea cererii de reabilitare faţă de condamnat a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru altă infracţiune, examinarea cererii se suspendă până la soluţionarea definitivă a acelei cauze. [art. 498 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Dispozițiile art. 533 alin. 2 C.proc.pen. au fost supuse ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 533 alin. 2 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate prin raportare la prevederile constituționale ale art. 1 ... Click pentru abonare