Art. 440. Admiterea în principiu

(1) Admisibilitatea cererii de recurs în casaţie se examinează în camera de consiliu de un complet format din un judecător, după depunerea raportului magistratului-asistent şi atunci când procedura de comunicare este legal îndeplinită, fără citarea părţilor şi fără participarea procurorului.
(2) Dacă cererea de recurs în casaţie nu este făcută în termenul prevăzut de lege sau dacă nu s-au respectat dispoziţiile art. 434, art. 436 alin. (1) şi (6), art. 437 şi art. 438, instanţa respinge, prin încheiere definitivă, cererea de recurs în casaţie.
(3) Dacă cererea de recurs în casaţie a fost retrasă, instanţa ia act de retragere, prin încheiere.
(4) În cazul în care instanţa constată că cererea îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 434-438, dispune prin încheiere admiterea în principiu a cererii de recurs în casaţie şi trimite cauza în vederea judecării recursului în casaţie.
(5) În cazul recursurilor în casaţie declarate împotriva deciziilor pronunţate de completele de 5 judecători, ca instanţe de apel, judecătorul care examinează admisibilitatea cererii de recurs în casaţie în condiţiile prevăzute în alin. (1) – (4) trebuie să facă parte dintr-un complet de 5 judecători. [art. 38510a C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Dispozițiile art. 440 alin. 1 C.proc.pen. au fost supuse ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 440 alin. 1 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate din perspectiva faptul că deşi examinarea admisibilităţii în ... Click pentru abonare