Art. 456. Cererea de revizuire

(1) Cererea de revizuire se adresează instanţei care a judecat cauza în prima instanţă.
(2) Cererea se formulează în scris şi trebuie motivată, cu arătarea cazului de revizuire pe care se întemeiază şi a mijloacelor de probă în dovedirea acestuia.
(3) La cerere se vor alătura copii de pe înscrisurile de care cel ce a formulat cererea de revizuire înţelege a se folosi în proces, certificate pentru conformitate cu originalul. Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se vor alătura în traducere efectuată de un traducător autorizat.
(4) În cazul în care cererea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), instanţa pune în vedere celui ce a formulat cererea să o completeze, într-un termen stabilit de instanţă, sub sancţiunea prevăzută la art. 459 alin. (5). [art. 397 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Analizând excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 397 C.proc.pen. ... Vezi mai mult
Analizând excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 397 C.proc.pen. din 1968, pe care a respins-o ca neîntemeiată, Curtea a reținut ... Click pentru abonare