Art. 431. Admiterea în principiu

(1) Instanţa examinează admisibilitatea în principiu, în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi cu participarea procurorului. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică examinarea admisibilităţii în principiu.
(2) Instanţa, constatând că cererea de contestaţie în anulare este făcută în termenul prevăzut de lege, că motivul pe care se sprijină contestaţia este dintre cele prevăzute la art. 426 şi că în sprijinul contestaţiei se depun ori se invocă dovezi care sunt la dosar, admite în principiu contestaţia şi dispune citarea părţilor interesate. [art. 391 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Dispozițiile art. 392 alin. 4 C.proc.pen. din 1968 au ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 392 alin. 4 C.proc.pen. din 1968 au fost supuse controlului de constituționalitate, apreciindu-se că acestea ar fi neconstituționale ... Click pentru abonare