Art. 408. Hotărârile supuse apelului

(1) Sentinţele pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede altfel.
(2) Încheierile pot fi atacate cu apel numai odată cu sentinţa, cu excepţia cazurilor când, potrivit legii, pot fi atacate separat cu apel.
(3) Apelul declarat împotriva sentinţei se socoteşte făcut şi împotriva încheierilor. [art. 361 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Dispozițiile art. 361 alin. 2 C.proc.pen. au fost supuse ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 361 alin. 2 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate sub aspectul posibilității atacării încheierilor de ședință cu ... Click pentru abonare