Art. 314. Soluţiile de neurmărire şi netrimitere în judecată

(1) După examinarea sesizării, când constată că au fost strânse probele necesare potrivit dispoziţiilor art. 285, procurorul, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, soluţionează cauza prin ordonanţă, dispunând:
a) clasarea, când nu exercită acţiunea penală ori, după caz, stinge acţiunea penală exercitată, întrucât există unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1);
b) renunţarea la urmărirea penală, când nu există interes public pentru continuarea urmăririi penale.
(2) Procurorul întocmeşte o singură ordonanţă chiar dacă lucrările dosarului privesc mai multe fapte ori mai mulţi suspecţi sau inculpaţi şi chiar dacă se dau acestora rezolvări diferite conform alin. (1).

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Dispozițiile art. 314 C.proc.pen. au fost supuse controlului de ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 314 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate, apreciindu-se că acestea încalcă art. 126 alin. 1 din Constituție. ... Click pentru abonare