Art. 412. Declararea şi motivarea apelului

(1) Apelul se declară prin cerere scrisă, care trebuie să conţină următoarele:
a) numărul dosarului, data şi numărul sentinţei sau încheierii atacate;
b) denumirea instanţei care a pronunţat hotărârea atacată;
c) numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul, reşedinţa sau locuinţa, precum şi semnătura persoanei care declară apelul.
(2) Pentru persoana care nu poate să semneze, cererea va fi atestată de un grefier de la instanţa a cărei hotărâre se atacă sau de avocat.
(3) Cererea de apel nesemnată ori neatestată poate fi confirmată în instanţă de parte ori de reprezentantul ei la primul termen de judecată cu procedura legal îndeplinită.
(4) Apelul se motivează în scris, arătându-se motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază. [art. 366, art. 367 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Declaraţia (cererea) de apel, formulată în termenul prevăzut de ... Vezi mai mult
Declaraţia (cererea) de apel, formulată în termenul prevăzut de lege, va cuprinde cerinţele enumerate limitativ la punctele a)-c) ale alin. ... Click pentru abonare