Art. 60. Cazurile urgente

Procurorul sau organul de cercetare penală, după caz, este obligat să efectueze actele de urmărire penală care nu suferă amânare, chiar dacă acestea privesc o cauză care nu este de competenţa acestuia. Lucrările efectuate în astfel de cazuri se trimit, de îndată, procurorului competent. [art. 213 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Textul de lege vizează prorogarea oricărui tip de competență ... Vezi mai mult
Textul de lege vizează prorogarea oricărui tip de competență (materială, funcțională, teritorială, după calitatea persoanei). [D.M. Morar (coord.), Codul de ... Click pentru abonare