Art. 54. Competenţa judecătorului de cameră preliminară

Judecătorul de cameră preliminară este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia:
a) verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror;
b) verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală;
c) soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată;
d) soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.

Doctrină

Există cauze în care judecătorii de cameră preliminară au ... Vezi mai mult
Există cauze în care judecătorii de cameră preliminară au analizat pe fond susținerile referitoare la intervenția prescripției răspunderii penale. A ... Click pentru abonare