Art. 77. Suspectul

Persoana cu privire la care, din datele şi probele existente în cauză, rezultă bănuiala rezonabilă că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală se numeşte suspect. [art. 229 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Dobândirea calității de suspect are loc prin efectul îndeplinirii ... Vezi mai mult
Dobândirea calității de suspect are loc prin efectul îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege. Menținerea urmăririi penale in rem, în mod ... Click pentru abonare