Art. 77. Suspectul

Persoana cu privire la care, din datele şi probele existente în cauză, rezultă bănuiala rezonabilă că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală se numeşte suspect. [art. 229 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Calitatea de suspect nu poate fi dobândită de minorii ... Vezi mai mult
Calitatea de suspect nu poate fi dobândită de minorii cu vârsta sub 14 ani la data săvârșirii faptei, statul, autoritățile ... Click pentru abonare