Art. 435. Termenul de declarare a recursului în casaţie

Recursul în casaţie poate fi introdus de către părţi sau procuror în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei instanţei de apel. [art. 3853 alin. 1 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Contestația în anulare vizează îndreptarea erorilor de procedură. Revizuirea ... Vezi mai mult
Contestația în anulare vizează îndreptarea erorilor de procedură. Revizuirea urmărește eliminarea erorilor de judecată. Recursul în casație are ca obiect ... Click pentru abonare