Art. 32. Părţile

(1) Părţile sunt subiecţii procesuali care exercită sau împotriva cărora se exercită o acţiune judiciară.
(2) Părţile din procesul penal sunt inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. [art. 23-24 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Curtea apreciază că latura civilă nu a fost judicios ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că latura civilă nu a fost judicios soluționată, impunându-se reconsiderarea cuantumului daunelor morale acordate pății vătămate. A cesteia ... Click pentru abonare