Art. 95. Dreptul de a formula plângere

(1) Avocatul are dreptul de a formula plângere, potrivit art. 336-339.
(2) În situaţiile prevăzute la art. 89 alin. (2), art. 92 alin. (2) şi art. 94, procurorul ierarhic superior este obligat să rezolve plângerea şi să comunice soluţia, precum şi motivarea acesteia, în cel mult 48 de ore. [art. 172 alin. 6 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Dispozițiile art. 340 C.proc.pen. sunt deopotrivă aplicabile. Avocatul poate ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 340 C.proc.pen. sunt deopotrivă aplicabile. Avocatul poate formula plângere și împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată ... Click pentru abonare