Art. 85. Drepturile părţii civile

(1) În cursul procesului penal, partea civilă are drepturile prevăzute la art. 81.
(2) Calitatea de parte civilă a persoanei care a suferit o vătămare prin infracţiune nu înlătură dreptul acestei persoane de a participa în calitate de persoană vătămată în aceeaşi cauză.
(3) Dispoziţiile art. 80 se aplică în mod corespunzător în cazul în care există un număr foarte mare de părţi civile.

Doctrină

În mod nejustificat, spre deosebire de art. 80 C.proc.pen. ... Vezi mai mult
În mod nejustificat, spre deosebire de art. 80 C.proc.pen. se folosește în art. 85 alin. 3 C.proc.pen. sintagma „un număr ... Click pentru abonare