Art. 54. Competenţa judecătorului de cameră preliminară

Judecătorul de cameră preliminară este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia:
a) verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror;
b) verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală;
c) soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată;
d) soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.

Doctrină

Având în vedere art. 54 lit. c) C.proc.pen., pentru ... Vezi mai mult
Având în vedere art. 54 lit. c) C.proc.pen., pentru identitate de rațiune s-ar impus să fie reglementate și atribuțiile judecătorului ... Click pentru abonare