Art. 310. Dispoziţii privind luarea unor măsuri faţă de făptuitor

(1) În cazul infracţiunii flagrante, orice persoană are dreptul să îl prindă pe făptuitor.
(2) Dacă făptuitorul a fost prins în condiţiile alin. (1), persoana care l-a reţinut trebuie să îl predea de îndată, împreună cu corpurile delicte, precum şi cu obiectele şi înscrisurile ridicate, organelor de urmărire penală, care întocmesc un proces-verbal. [art. 465 alin. 3 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Art. 310 C.proc.pen. reglementează activități anterioare începerii urmăririi penale, ... Vezi mai mult
Art. 310 C.proc.pen. reglementează activități anterioare începerii urmăririi penale, astfel că acesta ar fi trebuit să fie amplasat în apropierea ... Click pentru abonare