Art. 211. Traficul de minori

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când:
a) fapta a fost săvârşită în condiţiile art. 210 alin. (1);
b) fapta a fost săvârşită de către un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu;
c) fapta a pus în pericol viaţa minorului;
d) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care convieţuieşte cu victima;
e) fapta a fost săvârşită de către o persoană în a cărei îngrijire, ocrotire, educare, pază sau tratament se afla minorul sau făptuitorul a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze.
(3) Consimţământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă.
(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt urmate de exploatarea efectivă a minorului, în sensul art. 182, se aplică regulile concursului de infracţiuni. [art. 13, art. 15 – 16 din Legea nr. 678/2001]

Citește mai mult

Doctrină

Dispozițiile art. 211 din Codul penal au fost modificate ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 211 din Codul penal au fost modificate prin Legea nr. 202/2024. Au fost majorate limitele de pedeapsă și ... Click pentru abonare