Art. 136. Alte identificări

Identificarea vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepţiei senzoriale se dispune şi se efectuează cu respectarea procedurii prevăzute la art. 134.

Doctrină

Art. 136 C.proc.pen. este o normă de trimitere prin ... Vezi mai mult
Art. 136 C.proc.pen. este o normă de trimitere prin care se reglementează procedura și regulile ce trebuie urmate în ipotezele ... Click pentru abonare