Art. 280. Efectele nulităţii

(1) Încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal atrage nulitatea actului în condiţiile prevăzute expres de prezentul cod.
(2) Actele îndeplinite ulterior actului care a fost declarat nul sunt la rândul lor lovite de nulitate, atunci când există o legătură directă între acestea şi actul declarat nul.
(3) Atunci când constată nulitatea unui act, organul judiciar dispune, când este necesar şi dacă este posibil, refacerea acelui act cu respectarea dispoziţiilor legale. [art. 197 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Doctrină

Spre deosebire de posibilitatea refacerii actului declarat nul, posibilă ... Vezi mai mult
Spre deosebire de posibilitatea refacerii actului declarat nul, posibilă în anumite limite și în reglementarea anterioară, principiul anulării actului subsecvent, ... Click pentru abonare