Art. 33. Subiecţii procesuali principali

(1) Subiecţii procesuali principali sunt suspectul şi persoana vătămată.
(2) Subiecţii procesuali principali au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi părţile, cu excepţia celor pe care legea le acordă numai acestora. [art. 24, art. 229 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

În măsura în care judecătorul de cameră preliminară trebuie ... Vezi mai mult
În măsura în care judecătorul de cameră preliminară trebuie să analizeze dacă urmărirea penală in personam a fost dispusă cu ... Click pentru abonare