Art. 77. Suspectul

Persoana cu privire la care, din datele şi probele existente în cauză, rezultă bănuiala rezonabilă că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală se numeşte suspect. [art. 229 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Noțiunea de „acuzație în materie penală” are un sens ... Vezi mai mult
Noțiunea de „acuzație în materie penală” are un sens autonom. Aceasta presupune o notificare oficială adresată unei persoane prin care ... Click pentru abonare