Art. 14. Obiectul şi exercitarea acţiunii penale

(1) Acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare prin actul de inculpare prevăzut de lege.
(3) Acţiunea penală se poate exercita în tot cursul procesului penal, în condiţiile legii. [art. 9 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Acțiunea penală are un caracter oficial. Titularul acțiunii penale ... Vezi mai mult
Acțiunea penală are un caracter oficial. Titularul acțiunii penale este exclusiv procurorul. Persoana vătămată este un participant la procesul penal. ... Click pentru abonare