Art. 1. Legalitatea incriminării

(1) Legea penală prevede faptele care constituie infracțiuni.
(2) Nicio persoană nu poate fi sancționată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârșită. [art. 2, art. 11 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Curtea reiterează că, potrivit jurisprudenței sale, articolul 7 cuprinde, ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că, potrivit jurisprudenței sale, articolul 7 cuprinde, inter alia, principiul potrivit căruia numai legea poate defini o infracțiune ... Click pentru abonare