Art. 1. Legalitatea incriminării

(1) Legea penală prevede faptele care constituie infracțiuni.
(2) Nicio persoană nu poate fi sancționată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârșită. [art. 2, art. 11 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Curtea reiterează că articolul 7 din Convenție cuprinde, în ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că articolul 7 din Convenție cuprinde, în termeni generali, principiul că numai legea poate defini o infracțiune și ... Click pentru abonare