Art. 354. Compunerea instanţei

(1) Instanţa judecă în complet de judecată, a cărui compunere este cea prevăzută de lege.
(2) Completul de judecată trebuie să rămână acelaşi în tot cursul judecării cauzei. Când acest lucru nu este posibil, completul se poate schimba până la începerea dezbaterilor.
(3) După începerea dezbaterilor, orice schimbare intervenită în compunerea completului atrage reluarea dezbaterilor. [art. 292 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

Curtea reţine, de asemenea, că susţinerea autorului excepţiei potrivit ... Vezi mai mult
Curtea reţine, de asemenea, că susţinerea autorului excepţiei potrivit căreia în situaţia în care hotărârea este tehnoredactată de o altă ... Click pentru abonare