Art. 343. Durata procedurii în camera preliminară

Durata procedurii în camera preliminară este de cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă.

Doctrină

Termenul prevăzut de art. 343 C.proc.pen. este un termen ... Vezi mai mult
Termenul prevăzut de art. 343 C.proc.pen. este un termen de recomandare și se calculează de la data înregistrării cauzei la ... Click pentru abonare