Art. 342. Obiectul procedurii în camera preliminară

Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. [art. 300 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Potrivit art. 4 al Directivei nr. 29/2012 de stabilire ... Vezi mai mult
Potrivit art. 4 al Directivei nr. 29/2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității ... Click pentru abonare