Art. 342. Obiectul procedurii în camera preliminară

Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. [art. 300 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Dreptul la apărare concretă și efectivă a fost asigurat ... Vezi mai mult
Dreptul la apărare concretă și efectivă a fost asigurat inculpatei persoană juridică în cursul urmăririi penale, de vreme ce, întârzierea ... Click pentru abonare