Art. 342. Obiectul procedurii în camera preliminară

Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. [art. 300 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Verificarea aptitudinii probatoriului de a susţine acuzaţia nu poate ... Vezi mai mult
Verificarea aptitudinii probatoriului de a susţine acuzaţia nu poate forma obiectul procedurii camerei preliminare, întrucât priveşte fondul cauzei şi se ... Click pentru abonare