Art. 342. Obiectul procedurii în camera preliminară

Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. [art. 300 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Având în vedere separația funcțiilor judiciare, dreptul la un ... Vezi mai mult
Având în vedere separația funcțiilor judiciare, dreptul la un proces echitabil trebuie evaluat pe faze judiciare, iar nu pe ansamblul ... Click pentru abonare