Art. 342. Obiectul procedurii în camera preliminară

Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. [art. 300 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Curtea reamintește că prevederile paragrafului 3 al articolului 6 ... Vezi mai mult
Curtea reamintește că prevederile paragrafului 3 al articolului 6 impun necesitatea unei atenții deosebite în notificarea „acuzației” persoanei în cauză. ... Click pentru abonare