Art. 342. Obiectul procedurii în camera preliminară

Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. [art. 300 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Curtea nu poate vedea cum probele strânse la proces ... Vezi mai mult
Curtea nu poate vedea cum probele strânse la proces ar putea fi suficiente, având în vedere că a fost schimbată ... Click pentru abonare